Chuyên gia lạc đường

Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố. Bỗng thấy mình chẳng nhớ nỗi một con đường...
Chuyên gia lạc đường